ماشین لباسشویی

حالت نمایش:
نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل M8540W

21,000,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل M8540W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8540W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 14..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L807W

20,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L807W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L807W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل M8340W

21,200,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل M8340W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی K8340Wدارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 140..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل P870S

21,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل P870S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی P870S دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1200 دور&nb..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل P870W

20,800,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل P870W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی P870W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1200..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل P880S

22,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل P880S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L880S دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل P880W

21,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل P880W  ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی P880W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1400 دور..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L808S

22,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L808S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L808S  دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L808W

21,700,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L808W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L808W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1400 دور&..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L880S

21,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L880S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L880S دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L880W

20,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L880W ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ سفید به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L880W دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1400..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 8 کیلویی | مدل L807S

20,700,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل L807S ظرفیت  8 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد  این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی است که در رنگ نقره ای به شما عرضه می‌شود.  لباسشویی L807S دارای مصرف انرژِی +++A است که بسیار اقتصادی و در عین حال قدرتمند عمل می‌کند. سرعت چرخش 1..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل P990S

24,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-P990Sظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ نقره ای به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که زیبای..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل P990W

25,100,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-P990W ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل M9341T

20,800,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-M9341Tظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ نقره ای به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که زیبا..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل M9341W

20,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-M9341Wظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که زیبایی ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل L990SS

24,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-L990SS ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ نقره ای به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است ک..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل L990SW

24,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-L990SW ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل L909SS

25,400,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-L909SS ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد.شناسه کالا: 2900317807119مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:850 عمق: 560 عرض: 600 میلی مترموتور:موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter / گارانتی :10 سال نوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل L909SW

24,700,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-L909SW ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد.شناسه کالا: 2900317807133مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:850 عمق: 560 عرض: 600 میلی مترموتور:موتور پیشرفته با تکنولوژی Direct Drive Inverter / گارانتی :10 سال نوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل K9542T

22,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-K9542T ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ تیتانیوم به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که زی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل K9542W

21,600,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-K9542W ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که ز..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل K9540T

21,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-K9540T ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که ز..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 9 کیلویی | مدل K9540W

21,200,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس مدل GWM-K9540W ظرفیت  9 کیلوگرم از سری محصولات کمپانی گلدیران میباشد این محصول  می‌تواند جوابگوی تمامی نیاز‌های یک خانواده حتی پر جمعیت برای شست‌وشوی  لباس‌ها باشد.این ماشین لباسشویی دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی است که در رنگ‌ سفید به شما عرضه می‌شود. این مدل دارای درب بزرگ تیره رنگ است که ز..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل P104T

25,300,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل P104T  ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002950390مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل P104W

24,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل GWM-P104W ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002950420مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل PD109BS

32,600,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل GWM-PD109BS ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800003015036مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرف..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل PD109W

31,500,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل GWM-PD109W ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800003015036مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرفی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل PD106T

26,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل GWM-MD106T ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002949752مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرفی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل PD106W

26,400,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل GWM-PD106W ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002949806مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور پیشرفته Direct Drive Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرفی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل P105T

25,600,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل 105T ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002949936مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرفی..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی جی پلاس | 10.5 کیلویی | مدل P105W

24,900,000تومان

ماشین لباسشویی  جی پلاس  مدل P105W ظرفیت  10.5 کیلوگرم از سری محصولات شرکت گلدیران میباشد .شناسه کالا:2800002949967مشخصات کلی ابعاد : ارتفاع:595عمق: 580 عرض: 850  میلی مترموتور:مجهز به موتور BLDC با تکنولوژی ECO Power Inverterنوع صفحه نمایش: لمسی LED / رده مصرف انرژی :+++Aدور موتور :1400(دور بر دقیقه)ظرف..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 7 کیلویی | مدل CH700C | سری کاریزما اسلیم

16,000,000تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی دوو  مدل CH700C از سری محصولات کاریزما اسلیم  شرکت دوو رنگ سفیدمی باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی یونیورسال می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303834ابعاد:عرض:595 عمق :570ارتفاع :825 میلی متر/  وز..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 7 کیلویی | مدل CH700S | سری کاریزما اسلیم

16,500,000تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی دوو  مدل CH700S از سری محصولات کاریزما اسلیم  شرکت دوو  می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی یونیورسال می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303834ابعاد:عرض:595 عمق :570ارتفاع :825 میلی متر/  وزن:..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل SE991C | سری سنیور

24,670,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل SE991C  از سری محصولات سری سنیورشرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304251ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&n..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل CH840C | سری کاریزما

19,600,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل CH840C از سری محصولات سری کاريزماشرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303919ابعاد:عرض:59.5 عمق :60  ارتفاع :85 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلوگرم  / گن..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل CH840S | سری کاریزما

19,900,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل CH840S از سری محصولات سری کاریزما شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304053ابعاد:عرض:59.5 عمق :60  ارتفاع :85 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلوگرم  ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل PR980S | سری پریمو

24,900,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل PR980S از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303940ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/ &nb..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل PR880C | سری پریمو

20,700,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل PR880C از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304107ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&n..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل PR880S | سری پریمو

21,300,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل PR880S از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304077ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&nbs..

نمایش 1 تا 40 از 161 (5 صفحه)