کالای پزشکی

حالت نمایش:
نمایش سریع

فشار سنج بازویی امرون مدل OMRON M2

2,600,000تومان

مشخصات فیزیکیابعاد:104 × 84 × 129 میلی‌متروزن:400 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:صفحه نمایش با اعداد بزرگ و خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:نداردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:قابلیت ذخیره‌ی 30 نتیجهنمایش میانگین نتایج:نداردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:22 ت..

نمایش سریع

فشار سنج بازویی امرون مدل M3

3,400,000تومان

مشخصات فیزیکیابعاد:107 × 79 × 141 میلی‌متروزن:170 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:60 حافظه برای یک کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:22 تا 42 سانتی مترقاب..

نمایش سریع

فشار سنج بازویی امرون مدل OMRON M6-COMFORT

4,560,000تومان

مشخصات فیزیکیابعاد:124 × 90 × 161 میلی‌متروزن:380 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظه:نوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایشصفحه نمایش با اعداد بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 200 ظرفیت برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب باز..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی امرون مدل OMRON M6

مشخصات فیزیکیابعاد:124 × 90 × 161 میلی‌متروزن:380 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظه:نوع صفحه نمایشLCD:سایر مشخصات صفحه نمایشصفحه نمایش با اعداد بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 200 ظرفیت برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب باز..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM16

مشخصات فیزیکیابعاد:6.5 × 13 × 10وزن:310 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:نمایشگر بزرگ وخوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 50 حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:24-36 سانتی مترقابلیت اعل..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM20

مشخصات فیزیکیابعاد:110 × 170 × 58 میلی‌متروزن:265 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:صفحه نمایش با اعداد بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 30 جایگاه حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز منا..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM40

مشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:بزرگ و خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 60 جایگاه حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:35 تا 22 سانتی مترقابلیت اعلان صوتی:خیرسنجش ضربان قلب:داردقابلیت تشخ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM44

مشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعتک:نداردحافظه ذخیره نتایج:خیرنمایش میانگین نتایج:نداردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:22 تا 30 سانتی مترقابلیت اعلان صوتی:خیرسنجش ضربان قلب:داردقابلیت تشخیص آریتمی:داردهشدار خطای محاسباتی:داردمنبع تغ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM47

مشخصات فیزیکیابعاد:134 × 102 × 52.5 میلی‌متروزن:280 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:- صفحه‌نمایش بزرگ (XL)نمایشگر تاریخ و ساعت: داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:120 حافظه برای 4 کاربر (هر کاربر 30 مورد)نمایش میانگین نتایج:نداردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب با..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM55

مشخصات صفحه نمایش و حافظهسایر مشخصات صفحه نمایش:بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 60 جایگاه حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:36 تا 22 سانتی مترقابلیت اعلان صوتی:خیرسنجش ضربان قلب:داردقابلیت تشخیص آریتمی:دا..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM58

مشخصات فیزیکیابعاد:100 × 150 × 58 میلی‌متروزن:364 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDصفحه نمایش با اعداد بزرگ و بسیار خوانا: ابعاد صفحه نمایش: 99 × 81 میلی‌مترنمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 60 جایگاه حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:ب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM60

مشخصات فیزیکیابعاد:101 × 130 × 54 میلی‌متروزن:260 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:بزرگ و بسیار خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:دارای 60 جایگاه حافظه برای 2 کاربرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو/مچ:22 تا 32 ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

فشار سنج بازویی بیورر مدل BM85

مشخصات فیزیکیابعاد:48 × 99 × 174 میلی‌متروزن:80 گرممشخصات صفحه نمایش و حافظهنوع صفحه نمایش:LCDسایر مشخصات صفحه نمایش:صفحه نمایش با اعداد بزرگ و خوانانمایشگر تاریخ و ساعت:داردحافظه ذخیره نتایج:بلهتوضیحات حافظه داخلی:- دارای 120 جایگاه حافظه برای 2 نفرنمایش میانگین نتایج:داردمشخصات فنیقابلیت خاموشی خودکار:داردنوع کاربری:خانگینوع:بازوییسایز مناسب بازو..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)