هود

حالت نمایش:
نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA101

2,380,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA101جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری : کلیدیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت : نداردابعاد هود : 47.8*73.4*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرار..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA102

2,450,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA102جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری : کلیدیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت : نداردابعاد هود : 47.8*77.4*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرار..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA105

2,580,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA105جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :داردابعاد هود : 50.7*76*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضر..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA106

2,640,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA106جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :داردابعاد هود : 50.7*74.6*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA107 | سایز 60 سانت

2,640,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA107جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 60 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :کلیدیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :داردابعاد هود : 47.8*73.6*60 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA115

2,850,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA115جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 47.8*72.2*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA118

2,640,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA118جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 3 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :داردابعاد هود : 47.8*75.4*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA119

3,220,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA119جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 47.8*72.1*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA202

3,080,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA202جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : افقیعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 4 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : افقینوع راهبری :لمسی-لغزشیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 52.1*72.3*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضرب..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA207

3,205,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA207جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : افقیعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : افقینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 50.1*73.3*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربهقدرت م..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA208

3,880,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA208جنس بدنه و نما : استیل نوع هود : افقیعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود :  افقینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 50.1*73.3*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – قدرت مکش موتور : 300 -800 مت..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA403

4,850,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA403نوع هود :موربعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 4سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری :لمسی-لغزشیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :داردابعاد هود : 44*109.1*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربهقدرت مکش موتور : 300 -800 متر مکع..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA412

3,300,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA119جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 37.3*81.7*85 سانتی مترجنس بدنه  و نما : شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربه  – فولاد ..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA413

3,200,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA119جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 47.8*72.1*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA413 W

3,500,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA413نوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 39.3*82*85 سانتی مترجنس بدنه  و نما :شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربه – فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیکقدرت مکش..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA415

3,070,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA415نوع هود :موربعرض هود : 60 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود :موربنوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 37.4*82*60 سانتی مترجنس بدنه  و نما : شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربه  – فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستات..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA431

3,350,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA431نوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 36.3*82*85 سانتی مترجنس بدنه  و نما :  فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک – شیشه مقاوم در برابر حرا..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA432

3,350,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA432نوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری : لمسیسیستم کاهنده صدا : داردسنسور دود و حرارت : نداردابعاد هود : 39.5*82*85 سانتی مترجنس بدنه  و نما : فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربهقدرت ..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA461

3,050,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA461نوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : موربنوع راهبری : لمسیسیستم کاهنده صدا : داردابعاد هود : 39.1*90.6*85 سانتی مترجنس بدنه  و نما : فولاد گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک – شیشه مقاوم در برابر حرارت و ضربهقدرت مکش موتور : 8..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA461w

3,450,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA461wجنس بدنه و نما : گالوانیزه و شیشهنوع هود : موربعرض هود : 85 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنیصفحه کلید: لمسیمیزان مکش:     ۷۰۰ -۴۰۰ متر مکعبروشنایی: ۲ عدد لامپ LED  موتور ۸ دور ،  سیستم کاهش مصرف برق | INverter  سایز : ۸۵ سانتی متر جن..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA462

4,240,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA119جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 47.8*72.1*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

نمایش سریع

هود استیل البرز | مدل SA465

2,920,000تومان

نام محصول :هود استیل البرز | مدل SA119جنس بدنه و نما : استیل و شیشهنوع هود : شومینه ایعرض هود : 90 سانتی مترتعداد دور موتور : 8 سطح مختلف برای تنظیم قدرت مشخصات فنینوع هود : شومینه اینوع راهبری :لمسیسیستم کاهنده صدا : نداردسنسور دود و حرارت :نداردابعاد هود : 47.8*72.1*90 سانتی مترجنس بدنه  و نما : استیل ضدزنگ – شیشه مقاوم در برابر حرارت و..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 111 | جزیره ای

6,230,000تومان 7,327,000تومان

هود  جزیره ای بیمکث مدل 111 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:627*896 میلیمترنحوه نصب :جزیره /جنس بدنه :استیل-– مشکی چرمیابعاد فیلتر: ۲۲۳*۳۲۴ میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / ۳ عددقدرت مکش: ۶۵۰ m³/hr / توان محصول: ۲۰۸ واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپرداز..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 116 | جزیره ای

5,720,000تومان 6,727,000تومان

هود  جزیره ای بیمکث مدل 116 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:627*896 میلیمترنحوه نصب :جزیره /جنس بدنه :استیل با شیشه سکوریت, فولادی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 593*896 میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 1 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 208 واتمیزان صد..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2005 | شومینه ای

3,640,000تومان 4,283,000تومان

هود  شومینه ای  بیمکث مدل 2005 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:680 *897میلیمترنحوه نصب :عمودی /جنس بدنه :استیل با شیشه سکوریت, فولادی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 220*260 میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 20..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2010 | شومینه ای

4,320,000تومان 5,084,000تومان

هود شومینه ای بیمکث مدل 2010  ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:689*897 میلیمترنحوه نصب :عمودی /جنس بدنه :استیل با شیشه سکوریت, فولادی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 223*324 میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی 3 لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتم..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2011 | شومینه ای

5,560,000تومان 6,543,000تومان

هود  شومینه ای  بیمکث مدل 2011 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:391*895 میلیمترنحوه نصب :عمودی /جنس بدنه :چوب-– فلزابعاد فیلتر: 223*324میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :52~ 68 دیسیبلنورپردازی :لامپ ک..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2018 | شومینه ای

4,640,000تومان 5,462,000تومان

هود  شومینه ای  بیمکث مدل 2018 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:680 *896 میلیمترنحوه نصب :عمودی/جنس بدنه :استیل با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: ۲۲۳*۳۲۴ میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / ۳ عددقدرت مکش: ۶۵۰m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپرداز..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2027 | مورب

4,600,000تومان 5,412,000تومان

هود  مورب  بیمکث مدل 2027 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:481 *887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی سفید با شیشه سکوریت, بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 220 *260میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 1 عددقدرت مکش: ۶۵۰ m³/hr / توان محصول: 204 و..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2028 | شومینه ای

4,910,000تومان 5,777,000تومان

هود  شومینه ای  بیمکث مدل 2028 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد .مشخصاتابعاد:680*896 میلیمترنحوه نصب :عمودی/جنس بدنه :فولادی سفید با شیشه سکوریت, فولادی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 272*348میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / ۳ عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2030 | مخفی

3,130,000تومان 3,683,000تومان

هود مخفی  بیمکث مدل 2030 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:296*707 میلیمترنحوه نصب :مخفی/جنس بدنه :استیل - فولادیابعاد فیلتر: 160*600میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / ۳ عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپردازی :لامپ کم مصرف SMD ..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2031 | مخفی

3,500,000تومان 4,121,000تومان

هود مخفی  بیمکث مدل 2031 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:298 *697 میلیمترنحوه نصب :مخفی /جنس بدنه :فولادی رنگیابعاد فیلتر: 262*243میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپردازی :لامپ کم ..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2032 | مورب

4,710,000تومان 5,539,000تومان

هود  مورب  بیمکث مدل 2032 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:481 *887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی سفید با شیشه سکوریت, بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 285*298میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 1 عددقدرت مکش: ۶۵۰ m³/hr / توان محصول: 204 وا..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2038 | مورب

4,670,000تومان 5,492,000تومان

هود  مورب  بیمکث مدل 2038 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:481 *887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 285*298میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 1 عددقدرت مکش: ۶۵۰ m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپر..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2040 | مورب

4,650,000تومان 5,475,000تومان

هود  مورب  بیمکث مدل 2040 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:450*887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 118*218 میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپرد..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2042 | مورب

4,830,000تومان 5,684,000تومان

هود مورب بیمکث مدل 2042 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:450*887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 118*218 میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپردازی :لامپ کم..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2044 | مورب

4,950,000تومان 5,820,000تومان

هود  جزیره ای بیمکث مدل 2044 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:483*887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی سفید با شیشه سکوریت, بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 285*298میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 1 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیز..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2045 | مورب

5,840,000تومان 6,866,000تومان

هود  جزیره ای بیمکث مدل 2045 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:448 *890 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی سفید با شیشه سکوریت, بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 235*305میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان ص..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2046 | مورب

5,920,000تومان 6,966,000تومان

هود مورب  بیمکث مدل 2046 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:448 *890 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 235*305میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپردازی :ل..

-15%
نمایش سریع

هود بیمکث | مدل 2048 | مورب

4,530,000تومان 5,327,000تومان

هود  مورب  بیمکث مدل 2048 ازسری محصولات شرکت  بیمکث می باشد مشخصاتابعاد:452 *887 میلیمترنحوه نصب :مورب/جنس بدنه :بدنه چرمی مشکی با شیشه سکوریتابعاد فیلتر: 218 *118میلیمتر / نوع فیلتر :فیلتر آلومینیومی ۳ لایه / 2 عددقدرت مکش: 650m³/hr / توان محصول: 204 واتمیزان صدا :۵۲ ~ ۶۸ دیسیبلنورپر..

نمایش 1 تا 40 از 66 (2 صفحه)