اسپیکر مکسیدر

حالت نمایش:
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN603 | با میکروفن

6,300,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  603 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  6.5 اینچی  میباشد و توانی دارای40 وات است.مشخصاتارتقاع : 240*260*595 میلی متر  ساب  ; :2  عدد 6.5  اینچی توان واقعی :40 وات / توان ا..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL605 | با میکروفن

6,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL605  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  6.5 اینچی  میباشد و توانی دارای20 وات است.مشخصاتارتقاع : 200*200*500میلی متر  ساب  ; :2  عدد 6.5  اینچی توان واقعی :20 وات / توان اسم..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN816 | با میکروفن

6,600,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  816 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  8  اینچی  میباشد و توانی دارای40 وات است.مشخصاتارتقاع : 280*300*675 میلی متر  ساب  ; :2  عدد 8 اینچی/  توییتر: 1 عدد توان واقعی :40 وات / توان اسمی..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN810 | با میکروفن

6,850,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  810 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  8  اینچی  میباشد و توانی دارای60 وات است.مشخصاتارتقاع : 270*600 میلی متر / وزن :7 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :2  عدد 8 اینچیتوان اسمی : 15000 ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN818 | با میکروفن

7,450,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  818 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  8  اینچی  میباشد و توانی دارای40 وات است.مشخصاتارتقاع : 271*268*735میلی متر  ساب  ; :2  عدد 8 اینچی/  توییتر: 1 عدد توان واقعی ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN802 | با میکروفن

7,350,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  802 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  8  اینچی  میباشد و توانی دارای 14000 وات است.مشخصاتارتقاع : 330*325*692 میلی متر / وزن :11 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :2  عدد 8 اینچیتوان : 14..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN1003 | با میکروفن

8,300,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN 1003  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 17000 وات است.مشخصاتارتقاع : 340*361*844 میلی متر / وزن :13 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :2  عدد 10 اینچیتوان :..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN819 | با میکروفن

8,350,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN  819 با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 3 عدد ساب  8  اینچی  میباشد و توانی دارای80 وات است.مشخصاتارتقاع : 360*365*850 میلی متر  ساب  ; :3  عدد 8 اینچی/  توییتر: 1 عدد توان واقعی..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN42 | با میکروفن

10,740,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN42   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  6.5  اینچی  میباشد و توانی دارای 120 وات  است.مشخصاتارتقاع : 227*319*1007 میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :6 عدد 6.5 ینچی  توا..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN41 | با میکروفن

10,740,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN41   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  6.5  اینچی  میباشد و توانی دارای 120 وات  است.مشخصاتارتقاع : 227*319*1007 میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :6 عدد 6.5 ینچی  توا..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN45 | با میکروفن

11,700,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN45   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  8  اینچی  میباشد و توانی دارای 120 وات  است.مشخصاتارتقاع : 250*322*1090میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :6 عدد 8 ا ینچی  توان :..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN46 | با میکروفن

11,700,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN46   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  8  اینچی  میباشد و توانی دارای 160 وات  است.مشخصاتارتقاع : 250 *322*1090میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :6 عدد 8 ینچی  توان :1..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN51 | با میکروفن

12,190,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN51   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد یونیت  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع : 250 *322*1090میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :4 عدد 10 ینچی  توان :200 ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN50 | با میکروفن

12,190,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN50   با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد یونیت  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع : 250 *322*1090میلی متر / وزن - دارای میکروفون بی سیم یونیت  ; :4 عدد 10 ینچی  توان :200 ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN1210 | با میکروفن

12,300,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN 1210  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توانی دارای 20000 وات است.مشخصاتارتقاع : 340*365*1000 میلی متر / وزن :24 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :2  عدد 12 اینچیتوان : 20000 واتورودی&nbs..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN1203 | با میکروفن

11,700,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN 1203  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توانی دارای 20000 وات است.مشخصاتارتقاع : 400*370*1180 میلی متر / وزن :23.95 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :2  عدد 12 اینچیتوان : 20000 واتو..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل VC1041 | با میکروفن

14,700,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل VC1041   با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 2 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 110 وات است.مشخصاتارتقاع : - ساب  ; :2  عدد 10  اینچی توان واقعی :110 وات / توان اسم..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل IRL1021 | با میکروفن

14,350,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل IRL1021  | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  10 اینچی  میباشد و توانی دارای  200 وات  است.مشخصاتارتقاع :350*350*1270 میلی متر ساب  ; :4  عدد 12  اینچیتوان :200 وات / توان اسمی :37000ورودی  ها : ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل TN109 | با میکروفن

15,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل TN 109 با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 350 وات  است.مشخصاتارتقاع : - یونیت  ; :6 عدد 10 ینچی  / دو عدد 6.5 اینچی  توان :350 وات  / توان اسمی : 3800 واتورودی  ه..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل TN108 | با میکروفن

15,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل TN 108 با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 350 وات  است.مشخصاتارتقاع : - یونیت  ; :6 عدد 10 ینچی  / دو عدد 6.5 اینچی  توان :350 وات  / توان اسمی : 3800 واتورودی  ه..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل TN107 | با میکروفن

15,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل TN 107 با میکروفن یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد یونیت  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 350 وات  است.مشخصاتارتقاع : - یونیت  ; :6 عدد 10 ینچی  / دو عدد 6.5 اینچی  توان :350 وات  / توان اسمی : 3800 واتورودی  ه..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL323 | با میکروفن

16,300,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL 323 | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 30000 وات است.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل و قابلیت اتصال به تلویزیون اشاره کرد.مشخصاتارتقاع : 320*320*1270..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل YM526 | با میکروفن

17,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل YM 526  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4عدد ساب  12 اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات است.مشخصاتارتقاع : - ساب  ; :4  عدد 12 اینچی توان واقعی :200 وات / توان اسمی : 38000 واتورودی&..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل YM527 | با میکروفن

17,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل YM 527  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4عدد ساب  12 اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات است.مشخصاتارتقاع : - ساب  ; :4  عدد 12 اینچی توان واقعی :200 وات / توان اسمی : 38000 واتورودی&..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل YM525 LP5 | با میکروفن

16,800,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل YM 525 LP5  توییتر آّبی یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع : -/ وزن - دارای میکروفون بی سیم ساب ; :4 عدد 12ینچی  توان :200 وات ورودی  ها : ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل YM524 LP5 | با میکروفن

17,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل YM 524 LP5  توییتر آبی یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع : -/ وزن - دارای میکروفون بی سیم ساب ; :4 عدد 12ینچی  توان :200 وات ورودی  ها : &..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN627 | با میکروفن

18,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN627  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای200 وات است.مشخصاتارتقاع : - ساب  ; :6  عدد 10  اینچی توان واقعی :200 وات / توان اسمی : 3800..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL223 | با میکروفن

16,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 223  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توان اسمی دارای - وات است.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل و قابلیت اتصال به تلویزیون اشاره کرد.مشخصاتارتقاع : ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN628 | با میکروفن

18,390,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN628 | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10 اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات است.مشخصات ساب  ; :6  عدد 10  اینچی توان : 200 واتورودی  ها :  ورودی USB×2/TF/AUX/میکروفون×2/اپتیکاللوازم ه..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL324 | با میکروفن

16,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 324  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 180  وات است.مشخصاتارتقاع : - / وزن :22 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :6  عدد 10 اینچی&n..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل CN629 | با میکروفن

17,200,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل CN 629  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10 اینچی  میباشد.مشخصاتارتقاع : حدودا 150 سانتی متر  ساب  ; :6  عدد 10  اینچی توان واقعی :-/ توان اسمی : 38000 واتورودی  ها : &..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL225 | با میکروفن

17,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL225  | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12 اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع :حدودا 120 سانتی متر ساب  ; :4  عدد 12  اینچیتوان :200 وات / توان اسمی :38000ورودی  ها : USBFMBlue..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل YM523 LP5 | با میکروفن

16,700,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل YM523 LP5  توییتر قرمز یکی از سری محصولات برند مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع : -/ وزن - دارای میکروفون بی سیم ساب ; :4 عدد 12ینچی  توان :200 وات ورودی  ها :&n..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL322 | با میکروفن

16,900,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL 322 | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 30000 وات است.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل و قابلیت اتصال به تلویزیون اشاره کرد.مشخصاتارتقاع : 320*320*1270..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL229 | با میکروفن

18,600,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 229  با میکروفن  یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توان 200 وات است.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل و قابلیت اتصال به تلویزیون اشاره کرد.مشخصاتارتقاع : 35..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL230 | با میکروفن

17,100,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 230  با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توان اسمی دارای 38000وات است.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل و قابلیت اتصال به تلویزیون اشاره کرد.مشخصاتارتقاع : 3..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL331 | با میکروفن

17,900,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 331  با میکروفن یکی از سری محصولات  سه تیکه  برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 6 عدد ساب  10  اینچی  میباشد و توانی دارای 200  وات است.مشخصاتارتقاع : - / وزن :22 کیلوگرم دارای میکروفون بی سیم ساب  ; :6  عدد 10 اینچی   / تیوتر :..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL233 | با میکروفن

17,900,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL 233  با میکروفن یکی از سری سه تیکه  محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12  اینچی  میباشد و توان200 وات است.مشخصاتارتقاع : - / وزن :- ساب  ; :4  عدد 12 اینچی کربنی  / تیوتر :2 عدد  میندرج : 2 عدد    توان :..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL253 | با میکروفن

19,400,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder  مدل AL253   با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  15  اینچی  میباشد و توانی دارای 250 وات است.مشخصاتارتقاع : - ساب  ; :4  عدد 15  اینچی توان واقعی :200 وات / توان اسمی..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL252 | با میکروفن

19,900,000تومان

اسپیکر حرفه ای مکسیدر Maxeeder | مدل AL252 | با میکروفن یکی از سری محصولات برند  مکسیدر می باشد. این محصول دارای 4 عدد ساب  12 اینچی  میباشد و توانی دارای 200 وات  است.مشخصاتارتقاع :حدودا 120 سانتی متر ساب  ; :4  عدد 12  اینچیتوان :200 وات / توان اسمی :38000ورودی  ها : USBFM..

نمایش 1 تا 40 از 80 (2 صفحه)