کیبورد(صفحه کلید)

حالت نمایش:
نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8032

380,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8032 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 115 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 11 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8034

390,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8034 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 115 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 11 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8011

410,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8011 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8018

410,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8018 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 120 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 16 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مق..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8019

420,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8019 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 10 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8020N

430,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8020N از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 112 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 8 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8027

460,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8027 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 103 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8024

480,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8024 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 112 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 14 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 7003W | بی سیم

457,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 7003W از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 103 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :21 *136 *441 میلی متر / ..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8124

520,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8124 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 114 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 10 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد و ماوس تسکو (TSCO) | مدل TKM 8054N

510,000تومان

کیبورد تسکو مدل TKM 8054N از سری محصولات شرکت تسکو است .که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 117 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 14 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :21 *136 *441 میلی متر / وزن کی..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8031

550,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8031 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 103 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 8021L

585,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 8021 از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.نوع اتصال این  کیبورد با رابط  USB می باشد که خود یک مزیت به حساب می آید ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104عدد می باشد  ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم ..

نمایش سریع

کیبورد و ماوس تسکو (TSCO) | مدل TKM 8133GA | گیمینگ

720,000تومان

کیبورد تسکو مدل TKM  8133GAاز سری محصولات شرکت تسکو است .که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر - عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :25 *180*460 میلی متر / وز..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل GK 8126 | گیمینگ

990,000تومان

کیبورد تسکو مدل GK 8126 گیمینگ  از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است. ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 110 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 7 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :48*215*48..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل GK 8130 | گیمینگ

1,350,000تومان

کیبورد تسکو مدل GK 8130 گیمینگ  از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است. ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 13 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :35*120*4..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل TK 7320B | بلوتوث

1,430,000تومان

کیبورد تسکو مدل TK 7320B  از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است. تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 80 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :17*110 *329 میلی ..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل GK 8127 | گیمینگ

2,390,000تومان

کیبورد تسکو مدل GK 8127 گیمینگ  از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است. ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 104 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 12 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :35*171*4..

نمایش سریع

کیبورد تسکو (TSCO) | مدل GK 8128 | گیمینگ

3,360,000تومان

کیبورد تسکو مدل GK 8128 گیمینگ  از سری محصولات شرکت تسکو می باشد که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است. ، تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 107 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 16 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :37*149*4..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد سادیتا مدل SK-1600 با حروف فارسی

کیبورد سادیتا مدل SK1600 که با نام تجاری Sadata SK1600 keyboard در بازار شناخته می شود از محصولات شرکت سادیتا می باشد. این کیبورد با طراحی کلاسیک و کیفیت ساخت بالا و اتصال از طریق درگاه USB که با همه سیستم عامل ها سازگار می باشد و همچنین نیازی به نصب درایور ندارد، کافیست شما یکبار این کیبورد را از طریق درگاه USB به دستگاه خود متصل کنید تا به صورت خ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد سادیتا مدل SK1500 با حروف فارسی

کیبورد سادیتا مدل SK1500 که با نام تجاری Sadata SK1500 keyboard در بازار شناخته می شود از محصولات شرکت سادیتا می باشد. این کیبورد با طراحی کلاسیک و کیفیت ساخت بالا و اتصال از طریق درگاه USB که با همه سیستم عامل ها سازگار می باشد و همچنین نیازی به نصب درایور ندارد، کافیست شما یکبار این کیبورد را از طریق درگاه USB به دستگاه خود متصل کنید تا به صورت خ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس با سیم فراسو مدل FCM-6140 RF

مشخصات کيبوردحروف حک شده فارسيتعداد کليدها: 115 عددنوع اتصال: باسيمنوع رابط:پورت USBکليدهاي ميانبر: Mute, Volume up, Volume down  My computer, Power, Calculator  Email, Forward, Search , Refreshتعداد کليدهاي ميانبر:10 عددمشخصات ماوسابعاد ماوس:38 × 62 × 110 ميلي‌متردقت: 1000dpiهمراه با ماوسمحدوده دقت:800 تا 1600تعداد کليدهاي..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس بی سیم جنیوس مدل SlimStar 8005

وزن: 560 گرمابعاد:25 × 142 × 439 ميلي‌مترمشخصات کيبوردبرد صفحه کليد:10 مترنوع رابط: دانگل USBنمايشگر ميزان باتري صفحه کليدمقاوم در برابر رطوبتنوع اتصال: بي‌سيمتاچ پدنوع باتري صفحه کليد: نیم قلمی (AAA)ساير قابليت‌هاي صفحه کليد اقلام همراه:  Two AAA batteries for keyboard  One AA battery for mouse  Multi-language qu..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس بی سیم جنیوس مدل SlimStar 8006

ابعاد ماوس:101 * 57.75 * 38.15 میلیمترنوع رابط:دانگل -, USBمزایا:کیبورد و کیبورد بی‌سیم با تکنولوژی 2.4 گیگاهرتز, کیبوردی فوق‌العاده باریک, دریافت کننده بسیار کوچک, USB, طراحی ساده و بسیار زیبانوع باتری:1 عدد, باتری, قلمی آلکالاین سایز AAAنحوه اتصال:بی سیمسازگار با سیستم عامل:Windows 7, 8, 8.1, 10 or later, Mac OS X 10.8 or laterابعاد:438.07 * 136...

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس بی سیم جنیوس مدل SlimStar 8008

وزن:560 گرمابعاد:450*135*30 ميلي‌مترمشخصات کيبوردبرد صفحه کليد:10نوع رابط:دانگل USBنمايشگر ميزان باتري صفحه کليدنوع اتصال:بي‌سيمتاچ پدنوع باتري صفحه کليد: ََََنيم قلمي 2عددساير قابليت‌هاي صفحه کليد داراي كليد هاي فانكشن مي باشدورودي ميکروفن و هدفونمقاوم در برابر گرد و غبارفرکانس صفحه کليد:2.4صفحه نمايشمقاوم در مقابل نفوذ مايعاتتعداد باتري: 2 ع..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس بی سیم فراسو مدل FCM-8282 RF

نحوه اتصال بی سیمنوع رابط دانگل -USBتعداد کلید ها 104 عددضربه پذیری کلید ها 10 میلیون بارتعداد کلید 3 عددنوع حسگر ماوس اپتیکالبرد ماوس 10 متردقت ماوس 1600DPIفرکانس ماوس 2.4 گیگاهرتزبرد وایرلس 10 متریکیبرد و موس بی سیمدارای دانگل بسیار کوچککیبرد و موس ساده در عین حال کاربردی..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس بی سیم فراسو مدل FCM-9595 RF

نوع رابط:دانگل USBنوع اتصال:بی‌سیمهمراه با ماوس:بلهمقاوم در برابر گرد و غبار:خیرمقاوم در برابر رطوبت:خیرنوع حسگر ماوس:اپتیکالمقاوم در مقابل نفوذ مایعات:خیرابعاد ماوس:34 × 66.7 × 109 میلی‌مترکلید روشن و خاموش :داردتعداد کلیدها:106 عددوزن ماوس:57 گرمتعداد باتری ماوس:2 عددتعداد باتری:1 عددنوع باتری ماوس:AAAدقت:1000DPIصفحه نمایش:نداردکلیدهای میانبر:مال..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

کیبورد و ماوس تسکو (TSCO) | مدل TKM 7011 | بی سیم

کیبورد و ماوس بیسیم تسکو مدل TKM  7011 از سری محصولات شرکت تسکو است .که از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار است.تعداد کلید هایی استفاده شده در  این صفحه کلید 108 عدد می باشد و تعداد کلیدهای میانبر 16 عدد است ، این محصول در مقابل نفوذ مایعات و  رطوبت مقاوم می باشد.مشخصات ایعاد :کیبورد:140x3..

نمایش 1 تا 29 از 29 (1 صفحه)