سینک ظرفشویی

حالت نمایش:
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 930 | توکار

2,650,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 930 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 520* 520میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیفون مرب..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 932 | توکار

2,690,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 930 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500* 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&nbs..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 936| توکار

3,250,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 936 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 933 | روکار

3,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 933 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600* 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&nbs..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 937 | روکار

3,250,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 937 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&n..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 938 | توکار

3,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 938 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 935 | روکار

3,500,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 935 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راس..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 939| روکار

3,700,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 939 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&n..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 934 | توکار

3,250,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 934 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راس..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 920 | توکار

4,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 920  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 921 | توکار

4,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 921  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1220 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 923 | توکار

4,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 923 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1220 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 924 | توکار

4,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 924 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 0017 | توکار| گرانیتی

4,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 0017 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 440 * 760 میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:گرانیتی سفید, گرانیتی مشکیتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:20 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای س..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 914 | روکار

4,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 914 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 919| روکار

4,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 919 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن را..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 925 | روکار

4,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 925 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600* 1200میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&nbs..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 726 | توکار | دست ساز

4,450,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 726 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 420 * 440 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1.2 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:21 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیف..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 0015 | گرانیتی

4,850,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 0018 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500* 1150میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:,طوسی,، کرم, ،سفید, ،مشکیتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:20 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست&..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 720 | توکار | دست ساز

4,900,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 720 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 440 * 500 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت ۲ میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:21 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیفون..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 845 | توکار | فانتزی لگن R40

5,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 845 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 520 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 842 | توکار | فانتزی لگن R40

5,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 842 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 0014 | توکار | گرانیتی

5,350,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 0014 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:گرانیتی سفید, گرانیتی مشکیتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:20 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست&nb..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 745 | توکار| فانتزی دست ساز

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 745 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 520 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل دست ساز با ضخامت لگن 0.8 / نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:22 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 007 | توکار | گرانیتی

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 007 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1160 میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:سفید, ،مشکیتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:20 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست / وضعیت ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 743 | توکار | فانتزی دست ساز

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 743 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 520 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل دست ساز با ضخامت لگن 0.8 / نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:22 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 001 | توکار | گرانیتی

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 001 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1150 میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:مشکی ، کرم ، سفید ، طوسیتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:20 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 741 | توکار | فانتزی دست ساز

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 939 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 600 * 1000 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.7 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:19.5 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /&n..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 740 | توکار | فانتزی دست ساز

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 740 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:23 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 0018 | توکار | گرانیتی

5,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 0018 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500* 1150میلیمتر نحوه / نوع نصب: توکار / جنس سینک:گرانیتی / نمای ظاهری سینک:,طوسی,، کرم, ،سفید, ،مشکیتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:20 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست&..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 724 | توکار | دست ساز

6,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 724 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1.2 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:22 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیف..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 725| توکار | دست ساز

6,950,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 725 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 440 * 835 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1.2 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست ..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 721 | توکار | دست ساز

7,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 721 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 800 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:22 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راستگار..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 762 | توکار | دست ساز

7,850,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 762 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 850 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیفون..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 722 | توکار | دست ساز

8,400,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 722 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 850 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 1 میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:22 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارای سیفون..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 723 | توکار | دست ساز

11,100,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 723 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت ۲ میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 763 | توکار| دست ساز

11,000,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 763 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 500 * 1200 میلیمتر نحوه / نوع نصب:توکار / جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت ۲ میلی متر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:21 سانتی متروضعیت لگن سینک: لگن چپ, لگن راست /..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 751 | روکار | دست ساز فارمر

14,700,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 751 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 640  * 800  میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل دست ساز با ضخامت 1 میلیمتر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:1 لگن / عمق سینک:22 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات..

نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 750 | روکار | دست ساز فارمر

15,600,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 750 ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 640  * 855 میلیمتر نحوه / نوع نصب:روکار/ جنس سینک:استنلس استیل دست ساز با ضخامت 1 میلیمتر/ نمای ظاهری سینک:استیلتعداد لگن:2 لگن / عمق سینک:22 سانتی مترگارانتی محصول:۲۵ ماهامکانات :دارا..

نمایش 1 تا 39 از 39 (1 صفحه)