ماشین لباسشویی دوو

حالت نمایش:
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 7 کیلویی | مدل CH700C | سری کاریزما اسلیم

16,000,000تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی دوو  مدل CH700C از سری محصولات کاریزما اسلیم  شرکت دوو رنگ سفیدمی باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی یونیورسال می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303834ابعاد:عرض:595 عمق :570ارتفاع :825 میلی متر/  وز..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 7 کیلویی | مدل CH700S | سری کاریزما اسلیم

16,500,000تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی دوو  مدل CH700S از سری محصولات کاریزما اسلیم  شرکت دوو  می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی یونیورسال می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303834ابعاد:عرض:595 عمق :570ارتفاع :825 میلی متر/  وزن:..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل SE991C | سری سنیور

24,670,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل SE991C  از سری محصولات سری سنیورشرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304251ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&n..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل CH840C | سری کاریزما

19,600,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل CH840C از سری محصولات سری کاريزماشرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303919ابعاد:عرض:59.5 عمق :60  ارتفاع :85 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلوگرم  / گن..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل CH840S | سری کاریزما

19,900,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل CH840S از سری محصولات سری کاریزما شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 15 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304053ابعاد:عرض:59.5 عمق :60  ارتفاع :85 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلوگرم  ..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل PR980S | سری پریمو

24,900,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل PR980S از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303940ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/ &nb..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل PR880C | سری پریمو

20,700,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل PR880C از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304107ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&n..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل PR880S | سری پریمو

21,300,000تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل PR880S از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304077ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&nbs..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل PR980C | سری پریمو

24,500,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل PR980C از سری محصولات سری پریمو شرکت دوو رنگ سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303957ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/&n..

نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 9 کیلویی | مدل SE991S | سری سنیور

24,750,000تومان

ماشین لباسشویی 9 کیلویی دوو  مدل SE991S از سری محصولات سری سنیورشرکت دوو رنگ نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304473ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5 ارتفاع :85 سانتی‌متر/  وزن..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZL860CB سری ذن لایف | سفید پنل مشکی

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZL860CB  از سری محصولات سری ذن شرکت دوو رنگ سفید و  پنل مشکی می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304046ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/  وزن:68..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZP870CB سری ذن | سفید پنل مشکی

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZP870CB  از سری محصولات سری ذن شرکت دوو رنگ سفید و  پنل مشکی می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248304008ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلو..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZP870CC سری ذن | سفید پنل سفید

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZP870CC از سری محصولات سری ذن  شرکت دوو رنگ سفید و  پنل سفید می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303995ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/  وزن:68 کیلوگرم  /&nbs..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZP870CS سری ذن | سفید پنل نقره ای

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZP870CS  از سری محصولات سری ذن شرکت دوو رنگ سفید و  پنل نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303988ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/  وزن..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZP870SB سری ذن | نقره ای پنل مشکی

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZP870SB  از سری محصولات سری ذن شرکت دوو رنگ نقره ای پنل مشکی می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303971ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/  وزن:68..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

ماشین لباسشویی دوو | 8 کیلویی | مدل ZP870SS سری ذن | نقره ای پنل نقره ای

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو  مدل ZP870SS  از سری محصولات سری ذن شرکت دوو رنگ نقره ای پنل نقره ای می باشد .این محصول دارای 14 برنامه شستشو است .نوع موتور استفاده شده در این لباسشویی دایرکت درایو می باشد.مشخصات کلیشناسه کالا:2900248303964ابعاد:عرض:59.5 عمق :63.5  ارتفاع :82.5 سانتی‌متر/ &nbs..

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)