اسپیکر هیسکا

حالت نمایش:
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1013 | دارای 2 ساب 8 اینچی

10,300,000تومان

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1013 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1013 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 8 اینچی صدای عالی را ..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1014 | دارای 2 ساب 10 اینچی

13,000,000تومان

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1014 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1014  هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 10 اینچی صدای ع..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1015 | دارای 2 ساب 12 اینچی

16,500,000تومان

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1015  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1015 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 12 اینچی صدای ع..

نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1016 | دارای 2 ساب 12 اینچی

14,600,000تومان

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1016  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1016 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 12 اینچی صدای ع..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1001 | دارای 2 ساب 6.5 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1001  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1001 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 6.5  اینچی..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1002 | دارای 2 ساب 6.5 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1002  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1002 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 6.5  اینچی..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1003 | دارای 2 ساب 6.5 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1003 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1003 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 8 اینچی صدای عالی را ..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1008 | دارای 2 ساب 6.5 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1008  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1009 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 6.5  اینچی..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1009 | دارای 2 ساب 8 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1009  با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1009 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 8 اینچی صدای عا..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1010 | دارای 2 ساب 8 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1010 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1010 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 8 اینچی صدای عالی را ..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1011 | دارای 2 ساب 10 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1011 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1011 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 10 اینچی صدای عالی را..

در انبار(موجود)
نمایش سریع

اسپیکر حرفه ای هیسکا | مدل 1012 | دارای 2 ساب 12 اینچی

اسپیکر حرفه ای هیسکا  مدل 1012 با میکروفن یکی از جدیدترین سری محصولات برند  هیسکا  می باشد.از ویژگی های این محصول می توان به ورودی رم فلش ،بلوتوث ، AUX،میکروفن بی سیم و ریموت کنترل  اشاره کرد.پارتی باکس PARTY BOX مدل 1012 هیسکا یکی از قوی ترین پارتی باکس های برند هیسکا می باشد که با بهره مندی از دو ساب 12 اینچی صدای عالی را..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)