ساید بای ساید جی پلاس

حالت نمایش:
-4%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7525S | رنگ نقره ای

34,500,000تومان 36,100,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7525S رنگ نقره ای از سری  جدید محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصول دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7525S مجهز به کمپرسور..

-2%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7625BS | رنگ تیتانیوم

44,600,000تومان 45,300,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7625BS رنگ تیتانیوم  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7625BS  ..

-7%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7525W | رنگ سفید

32,100,000تومان 34,700,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7525W رنگ سفید از سری  جدید محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصول دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7525W مجهز به کمپرسور پر..

-5%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7525BS | رنگ تیتانیوم

35,800,000تومان 37,500,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7525BS رنگ تیتانیوم از سری  جدید محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصول دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7525BS مجهز به کمپر..

-1%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7625W | رنگ سفید

42,100,000تومان 42,700,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7625W رنگ سفید از سری  جدید محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصول دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7625W  م..

-2%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7622W | رنگ سفید

41,800,000تومان 42,700,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7622W رنگ سفید از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7622W  مجهز به کمپ..

-1%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7625S | رنگ نقره ای

43,400,000تومان 44,000,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7625S رنگ نقره ای از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7625S  مجهز به کمپرس..

-2%
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7622S | رنگ نقره ای

43,100,000تومان 44,000,000تومان

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7622S رنگ نقره ای از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7622S  مجهز به کمپرس..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل J706BG | رنگ مشکی

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S  رنگ نقره ای   از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت 30 فوت می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 180 و عرض 92 و عمق 92  سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K717S   مجهز به کمپرسور پربازده هوشمند اینورتر بود..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K715s | رنگ نقره ای

یخچال و فریزرساید بای ساید  جی پلاس  مدل K715s  رنگ سفید   از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 521 لیتر (18 فوت ) می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 900 و عمق 660  سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K715s   مجهز به کمپرسور پرب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K717S | رنگ نقره ای

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K717S رنگ نقره ای   از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 507 لیتر (17 فوت ) می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 905 و عمق 67   سانتی متر ساخته شده است.یخچال و فریزر ساید بای ساید K717S   مجهز به کمپر..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K717T | رنگ تیتانیوم

ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K717T رنگ نقره ای   از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 507  لیتر(17 فوت )  می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 905 و عمق 67   سانتی متر ساخته شده است.یخچال و فریزر ساید بای ساید K717T   مجهز ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K717W | رنگ سفید

ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K717W رنگ نقره ای   از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 507  لیتر (17 فوت ) می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 905 و عمق 67   سانتی متر ساخته شده است.یخچال و فریزر ساید بای ساید K717W   مجهز به کمپرسور..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K723S | رنگ نقره ای

 ساید بای ساید جی پلاس  مدل K723S رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 497 لیتر  می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 630 و عمق 922   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K723S  مجهز به کمپرسور پربازده هوشمند اینو..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K723T | رنگ تیتانیوم

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K723T  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 497 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 630 و عمق 922   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K723T  مجهز به کمپرسور پرباز..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K725S | رنگ نقره ای

ساید بای ساید جی پلاس  مدل K725S رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 621 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 735 و عمق 922  سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K725S  مجهز به کمپرسور پربازده هوشمند اینورتر بوده است و رتب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K725T | رنگ تیتانیوم

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K725T رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 621 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 735 و عمق 922  سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K725T  مجهز به کمپرسور پربازده هوشمند اینورتر..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل K725W | رنگ سفید

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل K725W رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت خالص 621 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 735 و عمق 922  سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید K725W  مجهز به کمپرسور پربازده هوشمند اینورتر..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل L7515BS | رنگ تیتانیوم تیره

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل L7515BS  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  L7515BS  ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل L7515S | رنگ نقره ای

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل L7515S  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  L7515S  مج..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل L7515W | رنگ سفید

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل L7515W  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  L7515W  مج..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7418BG | رنگ مشکی

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7418bg رنگ  مشکی  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.ازویژگی های این محصول می توان نمایشگر LED  - تکنولوژی بدون برفک( No Frost) امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) -محفظه (Fresh Box) جهت تازه ماندن مواد غذایی -فناوری انجماد سریع( Super freezing )- سیستم جریان هوای چندگ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7420BG | رنگ مشکی

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7420W رنگ سفید از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.ازویژگی های این محصول می توان نمایشگر LED  - تکنولوژی بدون برفک( No Frost) امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) -محفظه (Fresh Box) جهت تازه ماندن مواد غذایی -فناوری انجماد سریع( Super freezing )- سیستم جریان هوای چندگانه..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7517BS | رنگ تیتانیوم تیره

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7517BS رنگ تیتانیوم تیره  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7517BS مجهز به کمپرسور ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7517S | رنگ نقره ای

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7517S  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7517S  مج..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7517W | رنگ سفید

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7517W  رنگ سفید از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7517W  مجهز ب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7519BS | رنگ تیتانیوم تیره

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7519BS رنگ تیتانیوم تیره  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7519BS مجهز به کمپرسور ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7519S | رنگ نقره ای

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7519S  رنگ نقره ای  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7519S  مج..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7519W | رنگ سفید

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7519W  رنگ سفید از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 507 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7519W  مجهز ب..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7620BS | رنگ تیتانیوم

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7620BS رنگ تیتانیوم  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7620BS  ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7620S | رنگ نقره ای

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7620S رنگ نقره ای از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7620S  مجهز به کمپرس..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7620W | رنگ سفید

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7620W رنگ سفید از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7620W  مجهز به کمپ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ساید بای ساید جی پلاس | مدل M7622BS | رنگ تیتانیوم

یخچال و فریزر ساید بای ساید  جی پلاس  مدل M7622BS رنگ تیتانیوم  از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد.این محصولد دارای  ظرفیت  خالص 472 لیتر می باشد و ابعاد این ساید در  ارتفاع 177  و عرض 670 و عمق 905   سانتی متر ساخته شده است..یخچال و فریزر ساید بای ساید  M7622BS  ..

نمایش 1 تا 33 از 33 (1 صفحه)