آزمایش

حالت نمایش:
نمایش سریع

کولر آبی آزمایش 3500 | پوشالی | مدل AZ3500

(0)
4,150,000تومان

کولر آبی آزمایش 3500  پوشالی  مدل AZ3500  از سری محصولات شرکت آزمایش می باشد .طراحی و ساخت کولرهای آبی آزمایش به گونه ای می باشد  که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد میکند  و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما ارمغان می آورد .کولرآبی آزمایش مدل AZ3500 با پشتیبانی شبکه ی منظم خدمات پس از فروش خود برای شما یک عمر آسایش ب..

نمایش سریع

کولر آبی آزمایش 3800 | پوشالی | مدل AZ3800

(0)
4,310,000تومان

کولر آبی آزمایش 3800  پوشالی  مدل AZ3800 از سری محصولات شرکت آزمایش می باشد .طراحی و ساخت کولرهای آبی آزمایش به گونه ای می باشد  که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد میکند  و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما ارمغان می آورد .کولرآبی آزمایش مدل AZ3800 با پشتیبانی شبکه ی منظم خدمات پس از فروش خود برای شما یک عمر آسایش به همرا..

نمایش سریع

کولر آبی آزمایش 5500 | پوشالی | مدل AZ3500

(0)
5,100,000تومان

کولر آبی آزمایش 5500  پوشالی  مدل AZ5500  از سری محصولات شرکت آزمایش می باشد .طراحی و ساخت کولرهای آبی آزمایش به گونه ای می باشد  که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد میکند  و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما ارمغان می آورد .کولرآبی آزمایش مدل AZ5500 با پشتیبانی شبکه ی منظم خدمات پس از فروش خود برای شما یک عمر آسایش ب..

نمایش سریع

کولر آبی آزمایش 5800 | پوشالی | مدل AZ5800

(0)
6,200,000تومان

کولر آبی آزمایش 5800  پوشالی  مدل AZ5800  از سری محصولات شرکت آزمایش می باشد .طراحی و ساخت کولرهای آبی آزمایش به گونه ای می باشد  که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد میکند  و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما ارمغان می آورد .کولرآبی آزمایش مدل AZ5800 با پشتیبانی شبکه ی منظم خدمات پس از فروش خود برای شما یک عمر آسایش ب..

نمایش سریع

کولر آبی آزمایش 7500 | پوشالی | مدل AZ7500

(0)
6,850,000تومان

کولر آبی آزمایش 7500  پوشالی  مدل AZ7500  از سری محصولات شرکت آزمایش می باشد .طراحی و ساخت کولرهای آبی آزمایش به گونه ای می باشد  که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد میکند  و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما ارمغان می آورد .کولرآبی آزمایش مدل AZ7500 با پشتیبانی شبکه ی منظم خدمات پس از فروش خود برای شما یک عمر آسایش ب..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)