گلکسبیت Galexbit

حالت نمایش:
نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD30 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD30 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:542 × 240 × 248 میلی‌متر/ وزن:3810 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:ل..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD31 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD31 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:542 × 240 × 248 میلی‌متر/ وزن:3810 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:ل..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD32 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD32 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:542 × 240 × 248 میلی‌متر/ وزن:3810 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:ل..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD33 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD33 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:542 × 240 × 248 میلی‌متر/ وزن:3810 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:ل..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD40 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD40 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:810 × 280 × 290 میلی‌متر/ وزن:4760 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:لیتیوم..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل RSD41 | با میکروفن

4,450,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل RSD41 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:810 × 280 × 290 میلی‌متر/ وزن:4760 گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :باسیم, بدون سیم, AUX, TF, USBنسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:20Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو:15 مترنوع باتری:لیتیوم..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS14 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS14 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS20 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS19 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS13 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS13 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS19 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS19 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS18 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS18 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS17 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS17 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS16 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS16 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش سریع

اسپیکر گلکسبیت Galexbit | مدل GS15 | چمدانی | با میکروفن

1,150,000تومان

اسپیکر گلکسبیت Galexbit  مدل GS15 با میکروفن  از سری محصولات تسکو می باشد .مشخصات کلی ابعاد:۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۵۰ میلی‌متر/ وزن:۲۴۰۰ گرمنوع اتصال :با سیم و بی سیماتصال دهنده :جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث، شیار کارت حافظه، پورت USB نسخه بلوتوث :۵.۰نسبت سیگنال به نویز:۸۰ دی سی بلتوان خروجی کلی:10Wفرکانس پاسخگویی:50-60HZبرد بلندگو..

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)