اسنوا

-7%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71120 | سری هارمونی اسلیم

9,120,000 تومان 9,840,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71120  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی اسلیم  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به موتو..

-7%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71121 | سری هارمونی اسلیم

9,120,000 تومان 9,840,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71121  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی اسلیم  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به موتو..

-7%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71125 | سری هارمونی اسلیم

9,150,000 تومان 9,890,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71125  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی اسلیم  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به موتو..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71200 | سری هارمونی

9,480,000 تومان 10,250,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71200  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به  ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71201 | سری هارمونی

9,550,000 تومان 10,340,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71201  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به  ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 7 کیلویی | مدل SWM-71204 | سری هارمونی

9,720,000 تومان 10,520,000 تومان

ماشین لباسشویی 7 کیلویی   اسنوا   مدل SWM-71204  از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 7 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده تسمه ای این شرکت به حساب می آید این محصول دارای  فناوری جدید بخار شوی (Magic ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-82300 | سری هارمونی

10,900,000 تومان 11,820,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-82300   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده  نسل جدید موتور اینورتر این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-82301 | سری هارمونی

10,900,000 تومان 11,820,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-82301   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده نسل جدید موتور اینورتر این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-82304 | سری هارمونی

11,060,000 تومان 11,990,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-82304   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری هارمونی  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده  نسل جدید موتور اینورتر این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84506 | سری اکتا

12,210,000 تومان 13,250,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84506   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری اکتا  OCTA  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به گر..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84508 | سری اکتا

12,630,000 تومان 13,680,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84508   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری اکتا  OCTA  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان به گر..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84516 | سری اکتا پلاس

13,510,000 تومان 14,610,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84516   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری اکتا پلاس  OCTA PLUS  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84518 | سری اکتا پلاس

13,710,000 تومان 14,850,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84518   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری اکتا پلاس  OCTA PLUS  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می توان ..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84606 | سری واش این واش

14,110,000 تومان 15,300,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84606   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری (واش این واش WASH IN WASH)  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو BLDC این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می..

-8%
نمایش سریع

ماشین لباسشویی | اسنوا | 8 کیلویی | مدل SWM-84608 | سری واش این واش

14,390,000 تومان 15,600,000 تومان

ماشین لباسشویی  اسنوا  8 کیلویی  مدل SWM-84608   از سری محصولات جدید شرکت اسنوا می باشد ، این محصول از سری (واش این واش WASH IN WASH)  و دارای ظرفیت 8 کیلو میباشدو از سری محصولات به صرفه و اقتصادی به حساب می آید .و جز پروفروشترین محصولات رده دایرکت درایو BLDC این شرکت به حساب می آید از ویژگی های  این محصول می..

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)