پاور

حالت نمایش:
نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-230AI

(0)
455,000تومان

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.پاور : RAIDMAX RX-230AI نوع پاور:غیر ماژولار پاور غیر ماژولار، پاوری است..

نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-300AI

(0)
420,000تومان

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.نام کامل محصول : Raidmax RX-300XTنوع پاور:غیر ماژولار پاور غیر ماژولار، پاوری است که تمام کا..

نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-400XT

(0)
990,000تومان

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.نام کامل محصول : Raidmax RX-400XTنوع پاور:غیر ماژولار پاور غیر ماژولار، پاوری است که تم..

نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-535AP-S

(0)
1,560,000تومان

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.مشخصات کلی محصول :نام کامل محصول : Raidmax RX-535AP-Sنوع پاور:نیمه ماژولارپاور نیمه ماژ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-800GH

(0)

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.مشخصات کلی محصول :نام کامل محصول : Raidmax RX-800GHنوع پاور:نیمه ماژولارپاور نیمه ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

پاور کامپیوتر رایدمکس مدل RX-850AE-B

(0)

منبع تغذیه یا پاور این قطعه در رایانه وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک رایانه منبع تغذیه ی آن می باشد، به این صورت که اگر توان مصرفی مورد نظر قطعات رایانه تامین نشود  ، آن قطعات ارزش چندانی نخواهد داشت.مشخصات کلی محصول :نام کامل محصول : Raidmax RX-850AE-Bنوع پاور:کاملا ماژولارکاملا ماژولا..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)