سینک ظرفشویی

حالت نمایش:
-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 510 | روکار

(0)
1,205,000تومان 1,507,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 510  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): ۱۲۰*۶۰*۱۷ /  وزن: ۸.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 511 | توکار

(0)
1,180,000تومان 1,477,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 511  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*50*17 /  وزن: 6.7 کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 512 | توکار

(0)
1,175,000تومان 1,469,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 512  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*50*17 /  وزن: 6.7 کیلوگرم نحوه / ن..

-21%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 513 | روکار

(0)
1,180,000تومان 1,487,900تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 513  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*60*17 /  وزن: ۸.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 514 | روکار

(0)
1,213,000تومان 1,517,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 514  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*60*17 /  وزن: ۸.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 515 | توکار

(0)
1,197,000تومان 1,497,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 515  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 116*52*17 /  وزن: 7.3 کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 516 | روکار

(0)
1,157,000تومان 1,447,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 516  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 100*60*17 /  وزن: 7.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 517 | توکار

(0)
1,141,000تومان 1,427,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 517  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 100*50*17 /  وزن: 6.5 کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 518 | روکار

(0)
1,075,000تومان 1,347,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 518  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 80*60*17 /  وزن: 6.9 کیلوگرم نحوه..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 519 | توکار

(0)
1,060,000تومان 1,327,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 519  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 80*50*17 /  وزن: 5.9 کیلوگرم نحوه..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 520 | توکار

(0)
1,040,000تومان 1,307,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 520  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 80*50*17 /  وزن: 4.7 کیلوگرم نحوه..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 521 | توکار

(0)
1,261,000تومان 1,577,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 521  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*50*17 /  وزن: 6.9 کیلوگرم نحوه / ن..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 522 | روکار

(0)
1,205,000تومان 1,507,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 522  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*60*17 /  وزن: ۸.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 523 | توکار

(0)
1,188,000تومان 1,489,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 523  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*50*17 /  وزن: 6.7 کیلوگرم نحوه / ن..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 524 | روکار

(0)
1,277,000تومان 1,597,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 524  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*60*17 /  وزن: ۸.۵ کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 525 | توکار

(0)
1,269,000تومان 1,587,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 525  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 120*50*17 /  وزن: 6.7 کیلوگرم نحو..

-20%
نمایش سریع

سینک ظرفشویی بیمکث BIMAX | مدل 527 | توکار

(0)
1,100,000تومان 1,377,000تومان

سینک ظرفشویی بیمکث مدل 527  ازسری محصولات شرکت بیمکث BIMAX می یاشد. شرکت بیمکث که طی سال­ها رقابت با سایر تولیدکنندگان توانسته است که گواهینامه­ های همچون ISO ۹۰۰۱ ، ISO ۱۰۰۰۲، EOTA، ISO/IEC۱۷۰۲۵،ISO ۱۴۰۰۱,OHSAS ۱۸۰۰۱, CE , QS را کسب کند.مشخصات ابعاد کلی سینک (سانتیمتر): 100*50*22 /  وزن: 6.5 کیلوگرم نحو..

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)