تلویزیون جی پلاسحالت نمایش:
-2%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-32LD412N | سایز 32 اینچ

(0)
4,750,000تومان 4,850,000تومان

تلویزیون جی پلاس مدل  GTV-32LD412N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-32LD412N سایز 32  اینچ از محصولات  HD شرکت گلدیران می باشد . این محصول..

-4%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-42MH412N | سایز 42 اینچ

(0)
6,560,000تومان 6,800,000تومان

تلویزیون جی پلاس  مدل  GTV-42MH412N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-43LH412N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این م..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-40LH412N | سایز 40 اینچ

(0)
6,140,000تومان 6,350,000تومان

تلویزیون جی پلاس مدل  GTV-40LH412N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-40LH412N سایز 40 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این محصول را می‌..

-1%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-40LH612N | سایز 40 اینچ

(0)
6,680,000تومان 6,750,000تومان

تلویزیون جی پلاس هوشمند  مدل  GTV-40LH612N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-40LH612N سایز 40 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-43LH412N | سایز 43 اینچ

(0)
6,910,000تومان 7,150,000تومان

تلویزیون جی پلاس  مدل  GTV-43LH412N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-43LH412N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این محصول ..

-4%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-43LH612N | سایز 43 اینچ

(0)
7,570,000تومان 7,870,000تومان

تلویزیون جی پلاس هوشمند  مدل  GTV-43LH612N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-43LH612N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد ..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-43MH614N | سایز 43 اینچ

(0)
7,990,000تومان 8,200,000تومان

تلویزیون جی پلاس هوشمند  مدل  GTV-43MH614N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-43MH614N سایز 43 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد ..

-1%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-50LU721S | سایز 50 اینچ | UHD 4K

(0)
11,580,000تومان 11,740,000تومان

تلویزیون هوشمند جی‌پلاس مدل 50LU721S سایز 50 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه 55 اینچی به بازار وارد شده است  و مناسب با مکان های متوسط و نسبتا بزرگ می باشد. این محصول را می‌توانید به‌وسیله‌ی پایه‌ی که در آن قرار دارد روی میز تلویزیون قرار دهید یا برای اینکه بتوانید استفاده‌ی بالات..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-50LU722S | سایز 50 اینچ | UHD 4K

(0)
11,200,000تومان 11,490,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-50LU722S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&n..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-50MU724S | سایز 50 اینچ

(0)
11,790,000تومان 12,200,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-50MU724S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50MU724S سایز 50 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&n..

-4%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-58MU722S| سایز 58 اینچ | UHD 4K

(0)
15,560,000تومان 16,200,000تومان

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-58MU722Sسری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-58LU721S سایز 58 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در انداز..

-4%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55LQ721S| سایز 55 اینچ

(0)
15,270,000تومان 15,900,000تومان

تلویزیون  هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-55LQ721S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55LQ721S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلوی..

-1%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55LU722S| سایز 55 اینچ | UHD 4K

(0)
13,350,000تومان 13,500,000تومان

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-55LU722S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus  توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55LU722S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه..

-12%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-65KE821S| سایز 65 اینچ | ELED

(0)
20,200,000تومان 22,950,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-65KE821S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65KE821S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&n..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-65LQ721S | سایز 65 اینچ | UHD 4K

(0)
22,860,000تومان 23,500,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-65LQ721S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65LQ721S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&n..

-9%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-65LU721S | سایز 65 اینچ | UHD 4K

(0)
19,470,000تومان 21,500,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-65LU721S  سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-65LU722S | سایز 65 اینچ | UHD 4K

(0)
20,650,000تومان 21,350,000تومان

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-65LU722S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65LU722S سایز 65 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&n..

-4%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-75KE821S| سایز 75 اینچ | ELED

(0)
31,750,000تومان 33,000,000تومان

نام محصول:تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-75KE821S| سایز 75 اینچ | ELEDتلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75KE821S  با تکنولوژی ضفحه ELED سایز 75 اینچ یکی از تلویزیون‌هایی است که با آن شگفت‌زده می‌شوید. برند «جی پلاس (Gplus)» حالا دیگر جای خود را در بازار تلویزیون باز کرده است و توانسته افراد زیادی را به عنوان مشتری به خود جذب ..

-3%
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-75LQ921S | سایز 75 اینچ | QLED

(0)
40,855,000تومان 42,000,000تومان

تلویزیون جی پلاس هوشمند  GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ QLED سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون&..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-32LD612N | سایز 32 اینچ

(0)

تلویزیون جی پلاس مدل  GTV-32LD612N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-32LD612N سایز 32  اینچ از محصولات  HD شرکت گلدیران می باشد . این ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | GTV-50LH512N | سایز 50 اینچ

(0)
0تومان 0تومان

تلویزیون جی پلاس مدل  GTV-50LH512N از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50LH512N سایز 50 اینچ از محصولات FULL HD شرکت گلدیران می باشد . این محصول را می‌..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55KU722S| سایز 55 اینچ | UHD 4K

(0)

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-55KU722S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus  توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55LU722S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در اندازه..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55LU821S| سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-55LU821S از سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-58LU721S| سایز 58 اینچ | UHD 4K

(0)

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-58LU721S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-58LU721S سایز 58 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-58LU722S| سایز 58 اینچ | UHD 4K

(0)

تلویزیون جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-58LU722S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-58LU721S سایز 58 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویزیون  در..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-82KE821S | سایز 82 اینچ | ELED

(0)

تلویزیون هوشمند جی پلاس UHD 4K  مدل  GTV-82KE821S سری محصولات شرکت گلدیران می باشد. برند جی پلاس Gplus    توانسته است در بازار جای خود را باز کند و مشتریانی زیادی در نقاط مختلفت کشور را جذب محصولات خود کند. تلویزیون جی پلاس مدل GTV-82KE821S سایز 82 اینچ از محصولات 4K شرکت گلدیران می باشد . این تلویز..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55JU922N | سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون جی پلاس 55 اینچ  مدل  GTV-55JU922N  یکی از با کیفیت ترین محصولات تولید شده این شرکت می باشد که تازگی به بازار عرضه شده است.  جی پلاس یکی از برند های محبوب  تولید کننده تلویزیون می باشد که به جای تلویزیون های ال جی به بازار عرضه می شود. کیفیت تصویر در این تلویزیون Ultra HD - 4K  می..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

تلویزیون جی پلاس | هوشمند | GTV-55JU922N | سایز 55 اینچ

(0)

تلویزیون جی پلاس 55 اینچ  مدل  GTV-55JU922S یکی از با کیفیت ترین محصولات تولید شده این شرکت می باشد که تازگی به بازار عرضه شده است.  جی پلاس یکی از برند های محبوب  تولید کننده تلویزیون می باشد که به جای تلویزیون های ال جی به بازار عرضه می شود. کیفیت تصویر در این تلویزیون Ultra HD - 4K  می باشد.که از..

نمایش 1 تا 28 از 28 (1 صفحه)